concentración apropiada de grafito para flotación por mousse