- Výroční zpráva 2012 - Polárka o.p.s.

- Výroční zpráva 2013 - Polárka o.p.s.

- Výroční zpráva 2014 - Polárka o.p.s.

- Výroční zpráva 2015 - Polárka o.p.s.

- Výroční zpráva 2016 - Polárka o.p.s.

- Výroční zpráva 2017 - Polárka o.p.s.

- Výroční zpráva 2018 - Polárka o.p.s.


- Žádost o zařazení do sociálně terapeutické dílny Polárka

What is Polárka ?
What do We offer?
Staff
Projects
Therapeutics
Actions
Mini-gallery
Contact
Photogallery