Základní činnosti

1) Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků
Uživatelé pracují ve 4 dílnách:

* výtvarné
* keramické
* tkalcovské
* stolařské

2) Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, samostatnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

3) Pomoc při zajištění stravy

4) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

5) Základní sociální poradenství

6) Fakultativní činnosti (nepovinné aktivity poskytované za úhradu), které podporují celkový rozvoj osobnosti

* arteterapie
* muzikoterapie
* dramaterapie
* taneční terapie
* canisterapie
* relaxační techniky
* jóga, tai-cchi
* hra na africké bubny djembe
* trivium (čtení, psaní, počítání)

Další aktivity

Mimo navštěvování dílen se uživatelé velmi aktivně zapojují do konání měsíčních společenských, kulturních a sportovních akcí, které pořádá Polárka i SPMP ČR spolu s dalšími organizacemi.

Mezi větší akce patří například:

* závody v bowlingu,
* kuželkách,
* lehké atletice nebo v plavání

Stali jsme se pořadateli krajských závodů v bowlingu v rámci SPMP ČR v Moravskoslezském kraji.

Každoročně v podzimním čase je pořádána AKADEMIE, která je přehlídkou umění a celoroční práce uživatelů, a kde se prezentují všem příznivcům a sponzorům.

Uživatelé vystupují také například na:

* Dnech země,
* Hudebních odpoledních,
* Dnech Města Bruntálu a obcí,
* Veletrhu zdraví,
* festivalu Kytka,
* koncertech, v kostele u jesliček, aj.

Tak jako nejjasnější hvězda Malého vozu Polárka ukazovala od nepaměti námořníkům na moři směr sever, tak naše dílna Polárka ukazuje směr v životě svým uživatelům, osobám s mentálním postižením.
What is Polárka ?
What do We offer?
Staff
Projects
Therapeutics
Actions
Mini-gallery
Contact
Photogallery