Co je Polárka? Bruntálská dílna Polárka o. p. s. je nestátní nezisková organizace zaměřující se na pomoc a podporu osob s mentálním postižením. Provozuje Sociálně terapeutickou dílnu Polárka, kterou navštěvuje 25 uživatelů z Bruntálska, Rýmařovska, Vrbenska a Horního Benešova.
V roce 2008 jsme získali registraci na poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny v občanském sdružení, po změně legislativy (od 1. 9. 2012) pak ve společnosti Bruntálská dílna Polárka o. p. s.

Své služby sociálně terapeutická dílna nabízí ve všedních dnech:
Po - Čt 8:00 - 14:00
Pá 8:00 - 12:00

Poslání
Naším posláním je pomáhat lidem s mentálním postižením rozvíjet jejich pracovní a sociální schopnosti a dovednosti, a tím zvyšovat jejich šanci na získání zaměstnání a uplatnění v běžném životě.

Cíl
Cílem sociální služby je umožnit uživatelům maximální možný rozvoj ve všech oblastech jejich osobnosti pomocí pracovních činností, sociálních dovedností a doplňkových terapií, a tím zkvalitňovat jejich každodenní život.

Cílová skupina
Sociální služba je poskytována dospělým lidem od 19 do 64 let, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku nebo praktickou školu, a v důsledku svého postižení nemohou najít pracovní uplatnění na běžném ani chráněném trhu práce a jsou osobami s:

* mentálním postižením
* zdravotním postižením
* jiným zdravotním postižením


Zásady STD:

* Individuální přístup
* Respekt
* Empatie
* Podpora samostatnosti
* Partnerství
* Flexibilita
* Týmová spolupráce
What is Polárka ?
What do We offer?
Staff
Projects
Therapeutics
Actions
Mini-gallery
Contact
Photogallery