Výbor pobočného spolku:

předsedkyně: Jaroslava Hüblová
místopředsedkyně, hospodář: Ing. Marcela Kovářová
člen výboru: Magdalena Valíčková,

revizor: Květoslava Žandová

SPMP ČR pobočný spolek Bruntál je dobrovolnou organizací dětí, mládeže a dospělých lidí s mentálním postižením, jejich rodičů a příbuzných, odborníků a dalších osob nebo skupin, založený za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zakotvení a prohlubování práv lidí s mentálním postižením a trvalé zlepšování podmínek života dětí, mládeže a dospělých lidí s mentálním postižením a jejich rodin. Za tímto účelem hodlá spolek vyvíjet své iniciativy

Úvodní Strana
O Společnosti
Akce
Sponzoři
Konakt
Výroční zprávy
Fotogalerie
Aktuality
Odkazy
Přihlásit se